Odnowienie certyfikatu psychoterapeutycznego PTPG

W tym roku pomyślnie przeszłam proces recertyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt. Certyfikat numer PTPG 52015-149 ma ważność do maja 2025 roku.