Doświadczenie i kwalifikacje

Ukończyłam Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych przy Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG) w Krakowie. Jest to całościowe, czteroletnie szkolenie zawodowe, akredytowane przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. W 2015 roku certyfikowałam się w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, a w roku 2020 – przeszłam procedurę recertyfikacji. Jestem też superwizorką w trakcie szkolenia prowadzonego przez Jana Roubala, Stáňę Dudovą, Gianniego Francesettiego, Michelę Gecele we Wrocławiu.

Psychoterapię indywidualną prowadzę nieprzerwanie w ramach prywatnej praktyki od początku 2012 roku, a od czasu do czasu – warsztaty psychologiczne o różnorodnej tematyce (np. dotyczące poczucia własnej wartości lub depresji). W latach 2013-2014  oraz 2016-17 współprowadziłam grupę terapeutyczną dla dorosłych. Byłam także koterapeutką podczas pięciodniowych treningów terapeutycznych (prowadzącym był Michał Kostrzewski).

W pracy korzystam ze wszelkich swoich doświadczeń osobistych, terapeutycznych i zawodowych. Najważniejszymi są dla mnie własna terapia indywidualna i grupowe treningi terapeutyczne. Cenię też sobie moje doświadczenie w pracy z młodzieżą (harcerstwo, socjoterapia, mentoring). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (superwizowałam się u Doroty Węgrzyn, Michała Kostrzewskiego Hanny Pinkowskiej-Zielińskiej i Marcina Stacha, a obecnie – u Agnieszki Pieczyńskiej) oraz grupowej interwizji, które są dla mnie źródłem wsparcia i  rozwoju (poszerzam kompetencje terapeutyczne i dbam o swój profesjonalizm).

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, którego jestem członkinią, stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe na różnorodnych szkoleniach, treningach i konferencjach. Do najistotniejszych zaliczam:

20232022202020182016201520142013201220112010
 • Rozpoczęcie 2-letniej Szkoły Superwizorów organizowanej przez Ośrodek Psychoterapii „Trzeci Biegun”. Trenerzy: Jan Roubal, Stana Dudová, Gianni Francesetti, Michele Gecele
 • Warsztat szkoleniowy „Psychopatologia osadzona w teorii i koncepcji Gestalt” prowadzony przez Michele Gecele, organizowany przez Wielkopolską Szkołę Psychoterapii Gestalt
 • Ukończenie 4-modułowego, dwuletniego cyklu szkoleniowego prowadzonego przez Notburgę Fischer, Roberta Fischera i Mini Soer w Łódzkim Centrum Gestalt, pt. „Psychoseksualny i relacyjny rozwój od poczęcia aż do śmierci. Zorientowane na ciało, systemowe podejście w Terapii Seksualnej (w oparciu o Sexual Grounding® Therapy i inne podejścia)”
 • Webinar „Towarzysząc relacji” na temat pracy z parą, prowadzony przez Notburgę i Roberta Fischera, zorganizowany przez Łódzkie Centrum Gestalt
 • Webinar „Być widzianym w działaniu: relacyjne podejście do lęku przed ekspozycją oraz fobii społecznej”, prowadzony przez Davida Picò, zorganizowany przez Szkolenia Gestalt
 • Procedura odnowienia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w dziedzinie psychoterapii  w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt
 • Konferencja „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” z udziałem F. Yeomansa i O. Kernberga, organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Zdanie zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt (certyfikat nr 149, potwierdzający kwalifikacje do samodzielnego stosowania psychoterapii).
 • Zdanie egzaminu wewnętrznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (zaświadczenie nr 19/2015/SPiTG, stwierdzające umiejętności udzielania pomocy psychologicznej w formie psychoterapii indywidualnej i grupowej)
 • Konferencja „Trudności psychoterapii” z udziałem prof. Nancy McWillims w Laboratorium Psychoedukacji
 • Wystąpienie (pt. Kultura terapeutyczna) na I Interdyscyplinarnej Konferencji „Psychoterapia a kultura. Diagnoza cywilizacji sukcesu” organizowanej przez Wydawnictwo Eneteia
 • Konferencja „Barwy Gestalt” i spotkanie z Irvinem Yalomem, organizowanymi przez Instytut Terapii Gestalt;  
 • Ukończenie IX Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych przy Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt
 • 11 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Terapii Gestalt „Sztuka/Serce kontaktowania się i współtworzenia jednostek i wspólnot” (11th EAGT Conference, THE heART OF CONNECTING AND CO-CREATING INDIVIDUALS AND COMMUNITIES),
 • Grupowy trening terapeutyczno-szkoleniowy metodą Alexandra Lowena prowadzony przez Marzenę Barszcz.
 • Seminarium superwizyjne prof. Nancy McWilliams, organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji
 • Grupowy trening terapeutyczny pracy z ciałem prowadzony przez Zofię Pierzchałę w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt
 • III Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt w Zawierciu
 • Warsztaty terapeutyczne metodą genogramu, prowadzone przez dr Bernadettę Janusz
 • Staż kliniczny w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej (tzw. „Kochanówka”)
 • Praca woluntarystyczna w Fundacji „Uwolnienie” w Łodzi (obserwacja, prowadzenie zajęć dla trzeźwiejących alkoholików i współuzależnionych)
 • Cykl szkoleń przygotowujących do pracy mentora, prowadzonych przez Małgorzatę Tarkowską
 • Ukończenie rocznego Programu Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (w tym trening interpersonalny i intrapersonalny)
 • Trening postaw wobec życia i umierania prowadzony przez trenerów z Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi