O mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką humanistyczno-egzystencjalną i socjolożką kultury.

W procesie terapii kilka spraw jest szczególnie dla mnie ważnych:

  • spotkanie (ze sobą i z drugim człowiekiem), które dzięki wymianie i dialogowi wnosi nową jakość do naszego doświadczenia,
  • wzajemna otwartość i włączenie do tu i teraz, co pozwala zbudować relację opartą na zaufaniu i szacunku,
  • poszukiwanie swojej, subiektywnej prawdy,
  • dążenie do przyjęcia siebie takim, jakim się jest po to, by zyskać siłę do zmiany (koncepcja paradoksalnej zmiany),
  • łączenie różnych elementów w całość, (odnosi się to zarówno do holizmu, czyli patrzenia i na emocje, i ciało, myśli i zachowanie, jak i do łączenia faktów dla uzyskania lepszego rozumienia),
  • odpowiedzialność za siebie, wolność i możliwość wyboru, a co z tym związane – uzyskiwanie elastyczności, by poruszać się w miarę swobodnie między biegunami (np. łagodności i agresywności).